İNSANLAR VE YÖNETİM

2008-10-19 19:35:00


YEREL YÖNETİM:

Ulusal sınırlar içerisindeki değişik büyüklüklerdeki topluluklarda yaşayan insanların , ortak ve yerel nitelikteki gereksinimlerini karşılamak amacıyla kurulan ve hukuk düzeni içerisinde oluşturulmuş olan anayasal kuruluşlardır.

BELEDİYE:

İl, ilçe, kasaba, belde vb. yerleşim merkezlerinde temizlik, aydınlatma, su, toplu taşıma ve esnafın denetimi gibi kamu hizmetlerine bakan, başkanı ve üyeleri halk tarafından seçilen, tüzel kişiliği olan örgüte belediye denir.

BELEDİYE BAŞKANI:

Belediye Başkanı; Belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin temsilcisidir.

MUHTAR :

Muhtar; köy ve semt yönetimin başıdır ve devletin oradaki temsilcisidir.

SEÇİM:

Seçmek eylemi. Yasalar yönetmelikler uyarınca yasa koymak ve yönetmek için bir ya da daha çok aday arasından belli bir ya da birkaçını yeğleme, tercih etme.

OY VERMEK:

Oy vermek, yönetime katılmak demektir. Oy kullanmak, hem bir vatandaşlık görevi, hem de büyük bir sorumluluk gereğidir

DEMOKRASİ:

Demokrasi bir yönetim biçimidir ve halkın kendi kendisini yönetmesi anlamına gelir.

SORUMLULUK:

”Bireyin uyum sağlaması, üzerine düşen görevleri yerine getirmesi ve kendine ait bir olayın başkaları üzerindeki etkilerinin sonuçlarını üstlenmesi, başkalarının haklarına saygı göstermesi ve kendi davranışının sonuçlarına sahip çıkabilmesi” olarak tanımlanmaktadır.

ÇEVRE:

Çevre; insanların ve diğer canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı olarak etkileşim içinde bulundukları fiziki, biyolojik, sosyal, ekonomik ve kültürel ortamdır.

İLÇE:

Yönetim bakımından yurt bölümlemesinde ilden sonra gelen bölüm.

BAĞIMSIZLIK:

Bağımsızlık, başkalarından emir ve talimat almadan kendi yolunu çizebilmektir.

3866
0
0
Yorum Yaz